Gala Lírica

Gala Lírica con CMS Vienna Orchestra en Lotte Concert Hall (Seoul).

Día 15 de Marzo de 2020